Mọi thông tin chi tiết xin độc giả liên hệ:

Phòng quản lý khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Y Hà Nội

Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84) 04.38527622

Fax: (84) 04.35744726

Email: tcncyh@hmu.edu.vn

Người phụ trách

Thư ký tòa soạn

Editorial office: Department of Science & Technology Management, Hanoi Medical University

Add: No1 Ton That Tung str, Dong Da, Hanoi - Vietnam

Điện thoại: (+84.24) 3 852 76 22
Email: tapchinghiencuuyhoc@hmu.edu.vn

Hỗ trợ

Ban Thư ký tòa soạn
Điện thoại: 0948851999
Email: tapchinghiencuuyhoc@hmu.edu.vn