Quy định gửi bài, phản biện: Thể lệ đăng bài trên Tạp chí Nghiên cứu Y học 2018

 
Thể lệ đăng bài trên Tạp chí Nghiên cứu Y học 2018  
Đã đăng: 2018-06-12 Chi tiết...
 

Quy định gửi bài, phản biện: BẢNG KIỂM DÀNH CHO TÁC GIẢ GỬI BẢN THẢO ĐẾN TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC 2018

 

Mẫu  bảng kiểm dành cho tác giả gửi bản thảo dến tạp chí nghiên cứu y học 2018

 
Đã đăng: 2018-01-07 Chi tiết...
 

Quy định gửi bài, phản biện: BẢN CAM KẾT KHÔNG XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 2018

 
BẢN CAM KẾT KHÔNG XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 2018  
Đã đăng: 2018-01-07 Chi tiết...
 

Công văn: Dự kiến thời gian nhận bài đăng trên website tạp chí Nghiên cứu Y học

 
Ban biên tập tạp chí dự kiến sẽ chính thức nhận bài báo gửi đăng từ ngày 01 tháng 10 năm 2014.  
Đã đăng: 2014-05-26 Chi tiết...
 

Công văn: Thông báo về việc mời chuyên gia viết tổng quan

 

Thông báo về việc mời chuyên gia viết tổng quan

 
Đã đăng: 2014-05-26 Chi tiết...
 
1 - 5 trong số 5 mục