Mẫu  bảng kiểm dành cho tác giả gửi bản thảo dến tạp chí nghiên cứu y học (Tải tại đây)