Thể lệ đăng bài trên Tạp chí Nghiên cứu Y học 2018 (Tải tại đây)