Quyết định 6984 quy định ban hanh mức thu đăng bài trên Tạp chí Nghiên cứu Y học (Tải tại đây)