THỂ LỆ

QUY ĐỊNH CÁCH THỨC TRÌNH BÀY BÀI BÁO

TRÊN TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

 

Tạp chí Nghiên cứu Y học là tạp chí khoa học của Trường Đại học Y Hà Nội, xuất bản 6 số bằng tiếng Việt/năm đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan trong lĩnh vực y học cơ sở, y học lâm sàng, y học dự phòng, y tế công cộng và y xã hội học.

Bắt đầu từ năm 2017, ngoài 6 số xuất bản bằng tiếng Việt, Tạp chí Nghiên cứu Y học sẽ phát hành thêm 6 số bằng tiếng Anh định kỳ hàng năm.

I. YÊU CẦU CHUNG

Bản thảo được soạn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, font Arial 13 (hệ font Unicode), khoảng cách dòng 1,5. Mỗi bài không quá 4000 từ kể cả bảng, hình minh họa và tài liệu tham khảo. Bản thảo phải đánh số trang rõ ràng.

Bản thảo trình bày sử dụng phần mềm Microsoft Word (đuôi file là .doc hoặc .docx). Các bảng biểu, đồ thị trình bày dưới định dạng khác (.jpg, .pdf, vv) phải được lồng ghép vào bản thảo chính, đồng thời gửi kèm theo các file gốc.

Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam. Danh từ tiếng Việt nếu được dịch từ tiếng nước ngoài phải được viết kèm theo từ nguyên gốc. Không sử dụng các chữ viết tắt. Trong trường hợp không tránh khỏi phải viết tắt thì cần phải có phần chú thích kèm theo.

Bản thảo phải được trình bày đúng ngữ pháp tiếng Việt/tiếng Anh. Một câu văn cần trình bày đầy đủ thành phần câu, đảm bảo ý nghĩa mà tác giả muốn truyền tải đến độc giả.  

Địa chỉ liên hệ đặt ở chân trang đầu tiên của bài báo, ghi tên tác giả chịu trách nhiệm chính của bài báo và kèm theo địa chỉ liên hệ (địa chỉ gửi thư và email).

II. YÊU CẦU VỀ ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU

Tạp chí Nghiên cứu Y học thực hiện xét duyệt các bản thảo theo quy định của Hội đồng Quốc tế Tổng biên tập các Tạp chí Y học (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE). Bản thảo bài báo phải được nộp kèm theo Bản cam kết không xung đột lợi ích (mẫu 1 kèm theo Thể lệ đăng bài trên tạp chí). Bản thảo bài báo chỉ được chấp thuận khi được nộp kèm theo Bản cam kết không xung đột lợi ích có đầy đủ chữ ký của nhóm tác giả. Các tác giả cũng nêu rõ trong bài báo (phần Lời cảm ơn) các cơ quan tài trợ nghiên cứu, vai trò của các công ty dược, công ty trang thiết bị y tế và các công ty khác trong hỗ trợ nghiên cứu cùng cam kết về các xung đột lợi ích có thể xảy ra liên quan đến nghiên cứu.

Tác giả chịu trách nhiệm trước Ban biên tập, công luận và những quy định liên quan của Việt Nam về các nội dung này.

III. QUY TRÌNH XÉT DUYỆT

Từ tháng 10 năm 2014, Tạp chí bắt đầu ứng dụng phần mềm nhận bài và phản biện trực tuyến dựa trên hệ thống mã nguồn mở (OJS). Theo lộ trình, tạp chí sẽ dần thay thế cơ chế nộp bài trực tiếp tại Văn phòng Tạp chí bằng nhận bài qua hệ thống OJS. Tạp chí khuyến khích các tác giả gửi bài trực tuyến theo đường link http://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/yhonline/login. Mỗi bản thảo sẽ được phản biện kín bởi 02 chuyên gia am hiểu về nội dung chuyên môn của bản thảo.

Mọi vướng mắc hoặc cần thông tin chi tiết hơn, các tác giả có thể liên hệ Ban thư ký của Tạp chí theo địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Phòng 319, tầng 3, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội ; ĐT : 04 3852 7622 ; email : thukytoasoan@tapchinghiencuuyhoc.vn.  

IV. LỆ PHÍ ĐĂNG BÀI BÁO

Tác giả viết bài tổng quan được trả nhuận bút theo quy định của tạp chí Nghiên cứu Y học và không phải nộp lệ phí xét duyệt bản thảo.

Lệ phí xét duyệt bản thảo bài báo là 1.000.000 đồng/bài kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Kinh phí này không trả lại cho tác giả nếu bản thảo không được chấp thuận. Số trang quy đinh/bài báo là 10 trang sau khi đã chế bản. Với những bài báo nhiều hơn số trang quy định thì với mỗi trang tác giả phải nộp thêm 200.000 đồng. Những bài báo có hình hoặc bảng biểu màu sẽ có lệ phí riêng.

V. YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI BÀI BÁO

1. Bài báo tổng quan

TÊN BÀI BÁO

(Ngắn gọn, súc tích nhưng phản ánh được chủ đề cần tổng quan, tránh từ viết tắt.)

Tác giả A, Tác giả B, Tác giả C (Sắp xếp theo mức độ đóng góp từ nhiều đến ít)

Cơ quan Y, Cơ quan X, Cơ quan Z

Phần tóm tắt: nêu khái quát chủ đề tổng quan, mục đích của bài viết và cách thu thập, xử lý tài liệu tham khảo, triển vọng nghiên cứu và kết luận. Tóm tắt được trình bày trong một đoạn văn và không quá 200 từ.

Từ khoá: thể hiện được vấn đề chính mà nghiên cứu đề cập đến, tối đa 6 từ hoặc cụm từ.

I.     ĐẶT VẤN ĐỀ

Nêu rõ vấn đề tổng quan và lý do dẫn đến việc tổng quan chủ đề nghiên cứu; ý nghĩa của việc tổng quan chủ đề nghiên cứu; quan điểm và cách tiếp cận của tác giả khi tổng quan vấn đề.

II.     NỘI DUNG TỔNG QUAN

Có thể phân thành các tiểu mục tùy theo quan điểm và cách tiếp cận của tác giả, cần có những nhận định chỉ ra xu hướng nghiên cứu trong tương lai của chủ đề đã tổng quan. Tác giả cần chú ý việc ưu tiên những tài liệu được công bố trong thời gian gần nhất so với thời điểm viết bài tổng quan.

III.     KẾT LUẬN

Nêu rõ bài tổng quan đã cung cấp được những thông tin gì, có đạt được  mục tiêu đề ra của bài tổng quan không và trình bày triển vọng nghiên cứu tiếp theo của chủ đề đó.

Lời cảm ơn

Tác giả trình bày lời cảm ơn đối với cá nhân, tổ chức đã hỗ trợ và giúp đỡ thực hiện bài tổng quan.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Theo hướng dẫn trình bày bản thảo bài báo công bố kết quả nghiên cứu, không hạn chế số lượng tài liệu tham khảo đối với bài tổng quan.

Summary (Chỉ áp dụng cho bài báo bằng tiếng Việt)

Tên bài báo tiếng Anh được dịch từ nguyên bản tiếng Việt. Tóm tắt bằng tiếng Anh (không quá 200 từ) được dịch từ tóm tắt bằng tiếng Việt kể cả từ khoá.


 2. Bài báo công bố kết quả nghiên cứu

TÊN BÀI BÁO

(Cần ngắn gọn nhưng thể hiện được nội dung chính của bài báo, tránh các cụm từ : nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, tránh từ viết tắt)

Tác giả A, Tác giả B, Tác giả C (Sắp xếp theo mức độ đóng góp từ nhiều đến ít)

Cơ quan Y, Cơ quan X, Cơ quan Z

Phần tóm tắt: cần thể hiện được các kết quả chính và kết luận của công trình. Tóm tắt được trình bày trong một đoạn văn và không quá 200 từ.

Từ khoá: thể hiện được vấn đề chính mà nghiên cứu đề cập đến, tối đa 6 từ hoặc cụm từ.

I.      ĐẶT VẤN ĐỀ

Giới thiệu mục tiêu nghiên cứu trong mối liên quan với các nghiên cứu khác, cùng lĩnh vực đã được làm trước đây, dài 1 trang A4 ( khoảng 500 từ), cần trích dẫn tối thiểu 10 tài liệu tham khảo). Phần Đặt vấn đề cần nêu được tình hình nghiên cứu trên thế giới, tình hình nghiên cứu trong nước và lý do tại sao tác giả tiến hành nghiên cứu này.

II.      ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

Ngắn gọn song phải đủ thông tin để người đọc hiểu được quy trình nghiên cứu. Chỉ những quy trình mới, lần đầu thực hiện cần được mô tả chi tiết, trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo cho các quy trình nghiên cứu này. Phần này bao gồm 3 phần chính như sau:

  1. Đối tượng
  2. Phương pháp (bao gồm thời gian tiến hành, thiết kế nghiên cứu, cỡ mẫu và chọn mẫu, nội dung/chỉ số nghiên cứu, quy trình tiến hành nghiên cứu và phương pháp xử lý số liệu)
  3. Đạo đức nghiên cứu (nêu rõ Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học (IRB) đã phê duyệt đạo đức của nghiên cứu hoặc các nguyên tắc đảm bảo đạo đức trong nghiên cứu y sinh học)

 III.     KẾT QUẢ

Các hình và bảng biểu được trình bày rõ ràng với các chú thích ngắn gọn. Một số kết quả không được biểu thị bằng bảng biểu có thể được diễn tả bằng đoạn văn. Tổng số bảng và hình không nên quá 5. Ảnh được quét đưa vào đúng vị trí minh họa và phải có ảnh gốc kèm theo.

IV.        BÀN LUẬN

Không dài quá 2 trang đánh máy, chỉ bàn luận và những lý giải liên quan đến kết quả thu được. Không nhắc lại tên bảng biểu và kết quả nghiên cứu.

V.     KẾT LUẬN

Viết ngắn gọn, không nên liệt kê lại các kết quả của công trình nghiên cứu.

Lời cảm ơn

Tác giả nêu rõ cơ quan tài trợ nghiên cứu (nếu có) và cam kết không xung đột lợi ích từ kết quả nghiên cứu. Phần này trình bày trước Tài liệu tham khảo và không cần đánh số.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo số, không theo tên tác giả và năm. Tài liệu được tập hợp và xếp đặt theo trình tự trích dẫn trong bài báo. Các tài liệu tham khảo phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Không dùng luận văn, luận án, sách giáo khoa và website làm tài liệu tham khảo. Mỗi bài báo không nên quá 15 tài liệu tham khảo, trừ bài tổng quan. Một tài liệu tham khảo được trình bày như sau: họ và tên các tác giả được viết đầy đủ (nếu tác giả là người nước ngoài thì trình bày theo thứ tự: họ viết đầy đủ, tên đệm và tên gọi viết tắt), năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí (in nghiêng), tập (số) (in đậm), trang. Nếu bài báo có nhiều tác giả, chỉ ghi tên 03 tác giả đầu và cộng sự, ví dụ:

  1. Nguyễn Kim Sơn, Phạm Hùng Vân, Nguyễn Bảo Sơn và cộng sự (2010). Đột biến gen mã hóa EGFR trong ung thư phổi. Tạp chí nghiên cứu Y học, 3, 30 - 37.
  2. Zafar M.B., Terris M.K., Honjo T., et al (2001). Prostate cancer detection. J. Urol. 116, 100 – 103.

Summary (Chỉ áp dụng cho bài báo bằng tiếng Việt)

Tên bài báo tiếng Anh được dịch từ nguyên bản tiếng Việt. Tóm tắt bằng tiếng Anh (không quá 200 từ) được dịch từ tóm tắt bằng tiếng Việt kể cả từ khoá.

 

 3. Bài báo nghiên cứu trường hợp

TÊN BÀI BÁO

(Cần ngắn gọn nhưng thể hiện được nội dung chính của bài báo, tránh từ viết tắt)

Tác giả A, Tác giả B, Tác giả C (Sắp xếp theo mức độ đóng góp từ nhiều đến ít)

Cơ quan Y, Cơ quan X, Cơ quan Z

Phần tóm tắt: cần thể hiện bối cảnh phát hiện trường hợp, giới thiệu sơ lược quá trình phát hiện, chẩn đoán, xử lý và kết quả điều trị của trường hợp bệnh.Tóm tắt được trình bày trong một đoạn văn và không quá 200 từ.

Từ khoá: thể hiện được vấn đề chính mà nghiên cứu đề cập đến, tối đa 6 từ hoặc cụm từ.

I.     ĐẶT VẤN ĐỀ

Giới thiệu để độc giả hiểu rõ bối cảnh xã hội và bối cảnh lịch sử của ca bệnh, giúp độc giả biết rõ được lợi ích khi đọc được thông tin của ca bệnh.

II.     GIỚI THIỆU CA BỆNH

Mô tả hoàn cảnh phát hiện ca bệnh, kế hoạch, quy trình quản lý và điều trị, kết quả điều trị.

III.     BÀN LUẬN

Không dài quá 2 trang đánh máy, trình bày những lý giải về hoàn cảnh phát sinh ca bệnh và kết quả thu được.

IV.     KẾT LUẬN

Viết ngắn gọn, không nên liệt kê lại các kết quả của công trình nghiên cứu.

Lời cảm ơn

Tác giả trình bày lời cảm ơn đối với cá nhân, tổ chức đã hỗ trợ và giúp đỡ hoàn thành nghiên cứu. Phần này không cần đánh số.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Theo hướng dẫn trình bày bản thảo bài báo công bố kết quả nghiên cứu,

Summary (Chỉ áp dụng cho bài báo bằng tiếng Việt)

Tên bài báo tiếng Anh được dịch từ nguyên bản tiếng Việt. Tóm tắt bằng tiếng Anh (không quá 200 từ) được dịch từ tóm tắt bằng tiếng Việt kể cả từ khoá.

 

Phục lục: Cam kết không xung đột lợi ích

Tải Nội dung thể lệ cập nhật bổ sung năm 2017 tại đây