MỨC ĐỘ NHẠY CẢM VỚI KHÁNG SINH CỦA CÁC TRỰC KHUẨN GRAM ÂM PHÂN LẬP TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Phạm Hồng Nhung, Đào Xuân Cơ, Bùi Thị Hảo

Tóm tắt


Nhiễm trùng do các trực khuẩn Gram âm đa kháng tại Khoa Điều trị tích cực là vấn đề đáng quan ngại. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định mức độ nhạy cảm với kháng sinh của A. baumannii, P. aeuginosa, K. pneumoniaeE. coli phân lập tại Khoa Hồi sức tích cực từ năm 2011 đến năm 2015 bằng kỹ thuật kháng sinh đồ khoanh giấy khuếch tán và E-test. Các vi khuẩn trong nghiên cứu đã kháng ở mức độ cao với nhiều loại kháng sinh thường được sử dụng trong điều trị nhưng còn nhạy cảm hoàn toàn với colistin. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để dược sĩ lâm sàng và bác sĩ điều trị xây dựng được phác đồ điều trị kinh nghiệm phù hợp.

Summary

SUSCEPTIBILITY TO ANTIBIOTICS OF GRAM-NEGATIVE BACILLI ISOLATED IN ICU OF BACH MAI HOSPITAL

 Antibiotic resistance among Gram-negative bacilli poses a threat, particularly to patients in Intensive care unit. The study was carried out to determine susceptibility to antibiotics of the most common pathogens in ICU including A. baumannii, P. aeuginosa, K. pneumoniae and E. coli pathogens isolated for five years from 2011 to 2015 by disc diffusion and E-test methods. It showed that those isolates were highly resistant to commonly used antibiotics but totally susceptible to colistin, a salvage therapy for infections caused by multidrug resistant bacilli. Study results provided databases for clinical pharmacists and doctors to have empirically optimal therapies.

Key words: Gram-negative bacilli, drug resistance, ICU


Từ khóa


trực khuẩn Gram âm, kháng thuốc, hồi sức tích cực

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


Li J., et al (2005). Evaluation of colistin as an agent against multi-resistant Gram-negative bacteria. Int J Antimicrob Agent. 25, 11 - 15.

Pranita D.T., Sara E.C., Lisa L.M. (2012). Combination therapy for treatment of infections with Gram negative bacteria. Clin Microbiol Rev. 25, 450 - 470.

Christian G.G., Monnet D., Cars O., Carmeli Y. (2008). Clinical and Economic Impact of Common Multidrug-Resistant gram-Negative Bacilli. Antimicrob Agent Chemother. 52, 813 - 821.

Michalopoulos A.S., Falagas M.E. (2011). Colistin: recent data on pharmacodynamics properties and clinical efficacy in critically ill patients. Annals Intensive Care. 1, 1 - 30.

Falagas M., Kaisaikou S. (2005). Colistin: the revival of polymyxins for the management of multidrug-resistant gram-negative bacterial infections". Clin Infect Dis. 40, 1333 - 41.

Rahal J.J. (2006). Novel antibiotic combinations against infections with almost completely resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter species. Clin Infect Dis. 43, S95 - 99.

Alfahad W., Omrani A. (2014). Update on colistin in clinical practice. Saudi Med J. 35, 9 - 19.

Garonzik S., et al. (2011). Population pharmacokinetics of colistin methanesulfonate and formed colistin in critically ill patients from multicenter study provide dosing suggestions for various categories of patients. Antimicrob Agents Chemother. 55, 3284 - 3294.

Nation R., Garonzik S., Li J., et al. (2016). Updated US and European Dose Recommendations for Intravenous Colistin: How Do They Perform? Clin Infect Dis. 62, 552 - 558.

Dafino L., Puntillo F., Mosca A., et al. (2012). High dose extended-interval colistin administration in critically ill patients: Is this the right dosing strategy? A preliminary study. Clinl Infect Dis. 54, 1720 - 1726.

Khoa Vi sinh, bệnh viện Bạch Mai (2014). Qui trình nuôi cấy, phân lập vi khuẩn.

Nguyễn Văn Kính và cộng sự (2010). Phân tích thực trạng tháng 10 - 2010 Hợp tác toàn cầu về kháng sinh - GARP (Global Antibiotic Resistant Partner) - Việt Nam - (Phối hợp với đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford).

Livermore D.M (2000). Tygecycline: What is it, and where should it be used? J Antimicrob Chemother. 56, 611 - 614.

CLSI (2015). Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-fifth Informational Supplement. M100 - S25.

Hội đồng thuốc và điều trị Bệnh viện Bạch Mai (2012). Hướng dẫn sử dụng kháng sinh Polymyxin.