BÁO CÁO LOẠT CA BỆNH TRÀN KHÍ TRUNG THẤT TỰ PHÁT ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

Nguyễn Kim Cương, Lê Tuấn Long

Tóm tắt


Tràn khí trung thất tự phát (Spontaneous pneumomediastinum) là sự xuất hiện của khí tự do trong trung thất mà không có nguyên nhân rõ ràng. Tại Bệnh viện Phổi Trung ương, từ tháng 5 năm 2012 đến tháng 10 năm 2015, có 7 trường hợp tràn khí trung thất tự phát, trong đó nam giới chiếm 6/7 trường hợp, trẻ tuổi (trung bình 22 tuổi, trong khoảng 15 - 41 tuổi), biểu hiện lâm sàng phổ biến là đau ngực và khó thở (6/7 trường hợp), tràn khí dưới da (5/7 trường hợp). Dấu hiệu X-quang tràn khí trung thất trên phim thẳng thường quy (7/7 trường hợp). Điều trị bảo tồn (7/7 trường hợp). Thời gian điều trị trung bình 8,86 ngày (6 - 14 ngày). Tràn khí trung thất tự phát lành tính, gặp chủ yếu ở nam giới trẻ tuổi, tuy hiếm gặp nhưng cần được nghĩ tới đặc biệt khi có dấu hiệu tràn khí dưới da. Chẩn đoán xác định bằng hình ảnh khí trung thất trên phim X-quang ngực hoặc chụp cắt lớp vi tính.

 

Summary
CASE SERIES REPORT OF SPONTANEOUS PNEUMOMEDIASTINUM DIAGNOSED AND TREATED 
IN NATIONAL LUNG HOSPITAL


Spontaneous pneumomediastinum is the presence of free air in the mediastinum in the absence of any obvious precipitating cause. A total of 7 patients with spontaneous pneumomediastinum were diagnosed and treated in National Lung Hospital from May 2012 to October 2015. Male (6/7 cases), young (mean age 22, range 15 - 41), the most common clinical manifestations are chest pain and dyspnea (6/7 cases), subcutaneous emphysema (5/7 cases). Signs of pneumomediastinum on conventional chest X-ray were found in 7/7 cases. Observed and symptomatic treatment were indicated in 7/7 cases. The average length of hospital stay was 8.86 days (range 6 - 14 days). Spontaneous pneumomediastinum is a benign illness, predominantly affects young males. In spite of an uncommon condition, spontaneous pneumomediastinum should be included in the differential diagnosis of patients with subcutaneous emphysema. Definitive diagnosis is made by detecting mediastinal air on chest X-ray or computed tomography.


Key words: Spontaneous pneumomediastinum, dyspnea, chest pain, subcutaneous emphysema, young males


Từ khóa


Spontaneous pneumomediastinum, dyspnea, chest pain, subcutaneous emphysema, young males

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


S. Kelly, S. Hughes, S. Nixon et al (2010). Spontaneous pneumomediastinum (Hamman's syndrome). Surgeon. 8(2), 63 - 66.

I. Macia, J. Moya, R. Ramos et al (2007). Spontaneous pneumomediastinum: 41 cases. Eur J Cardiothorac Surg. 31(6), 1110 - 1114.

V. Perna, E. Vila, J. J. Guelbenzu et al (2010). Pneumomediastinum: is this really a benign entity? When it can be considered as spontaneous? Our experience in 47 adult patients. Eur J Cardiothorac Surg. 37(3), 573 - 575.

K. Takada, S. Matsumoto, T. Hiramatsu et al (2008). Management of spontaneous pneumomediastinum based on clinical experience of 25 cases. Respir Med. 102(9), 1329 - 1334.

A. Campillo-Soto, A. Coll-Salinas, V. Soria-Aledo et al (2005). Spontaneous Pneumomediastinum: Descriptive Study of Our Experience With 36 Cases. Archivos de Bronconeumología. 41(9), 528 - 531.

Broaddus V.C, Mason R.J, Ernst J.D et al (2016). Disorders Of The Mediastinum, Murray & Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, Sixth Edition. Elsevier Saunders. 2, 1496 - 1510.

V K. Kouritas, K. Papagiannopoulos, G. Lazaridis et al (2015). Pneumomediastinum. Journal of Thoracic Disease. 7(1), S44 - S49.

T. Kaneki, K. Kubo, A. Kawashima et al (2000). Spontaneous pneumomediastinum in 33 patients: yield of chest computed tomography for the diagnosis of the mild type. Respiration. 67(4), 408 - 411.