XÁC ĐỊNH ĐỘT BIẾN EXON 3, 9 GEN CDH1 TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY THỂ LAN TỎA

Đinh Thị Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Tạ Thành Văn, Đặng Thị Ngọc Dung

Tóm tắt


Ung thư dạ dày là một trong năm loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới. Theo phân loại của Lauren ung thư dạ dày thể lan tỏa là một trong ba thể ung thư dạ dày, chiếm tỉ lệ khoảng 20%, được đặc trưng bởi sự biệt hóa kém, khả năng xâm lấn và di căn cao. CDH1 là gen mã hóa cho protein E-cadherin, đóng vai trò quan trọng trong kết dính tế bào-tế bào và duy trì tính toàn vẹn biểu mô. Chính vì những chức năng quan trọng này mà đột biến gen CDH1 làm tăng nguy cơ gây ung thư dạ dày. Đột biến soma gen CDH1 đã được chứng minh là một trong những cơ chế phân tử thứ 2 gây ra ung thư dạ dày thể lan tỏa. Phương pháp nghiên cứu: chúng tôi tiến hành giải trình tự 2 exon 3 và 9 gen CDH1 của 50 bệnh nhân ung thư dạ dày thể lan tỏa có tuổi trung bình là 51,42 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2017. Phát hiện 2 trong số 50 bệnh nhân ung thư dạ dày lan tỏa (chiếm 4%) có đột biến trên exon 9 là đột biến thay thế 1298T > A, làm thay thế acid amin Valin bằng Aspartate; đột biến chưa được công bố trước đây. Không có bệnh nhân nào có đột biến exon 3 gen CDH1.

 

 

 

 

Summary

DETERMINATION OF GENETIC MUTATE EXON 3, 9 OF CDH1 GENE IN PATIENTS WITH DIFFUSE GASTRIC CANCER 

Gastric cancer is one of five most common types of cancer worldwide. According to the Lauren classification, diffuse gastric cancer accounted for about 20% of all three types of gastric cancer. It is characterized by poor differentiation with highly invasive and metastatic probability. The CDH1 gene encodes for the E-cadherin protein and plays an important role in cell-cell adhesion and maintenance of epithelial integrity. Because of these important functions, a CDH1 gene mutation increases the risk of gastric cancer. CDH1 somatic gene mutations have been shown to be one of two molecular mechanisms responsible for diffuse gastric cancer. We performed genetic sequencing on exon 3 and 9 of the CDH1 gene of 50 patients with a mean age of 42 - 51 years old diagnosed with diffuse gastric cancer and treated at 108 Military Hospital and K Hospital (Tan Trieu branch) from January 2016 to December 2017. The results show that 2 of 50 patients with diffuse gastric cancer (4%) had a substitution mutation in exon 9 site 1298 T > A, with amino acid Valine replaced by Aspartate. This mutation has not been published yet. We did not find patients with mutations in exon 3 on gene CDH1.


Từ khóa


Ung thư dạ dày, gen CDH1

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


Organization, W.H (2015). Cancer. Fact Sheet No 297.

Cancer.net, < http://www.cancer.net/cancer-types/hereditary-diffuse-gastric-cancer >, truy cập lần cuối 27/08/2017.

Globocan (2012). Estimated Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012.

Lee JY (2017). The Characteristics and Prognosis of Diffuse-Type Early Gastric Cancer Diagnosed during Health Check-Ups. Gut Liver, 11(6), 807 - 812.

Becker KF, Atkinson MJ, Reich U, Becker I et al (1994). E-cadherin gene mutations provide clues to diffuse type gastric carcinomas. Cancer Res, 54, 3845 - 3852.

Becker KF, Reich U, Schott C, Höfler H (1995). Single nucleotide polymorphisms in the human E-cadherin gene. Hum Genet, 96, 739 - 740.

Pardeep Kaurah (2002). Last Update: March 22, 2018). Hereditary Diffuse Gastric Cancer. Genereviews, NCBI, truy cập lần cuối 15 tháng 8 năm 2018.

Ji-Hye Choi (2018). Identification of genomic aberrations associated with lymph node metastasis in diffuse-type gastric cancer. Experimental & Molecular Medicine, 50, 6.

Geert Berx (1998). Mutations of the Human E-Cadherin (CDH1 ) Gen. Human mutation, 12, 226 - 223.

Carla Oliveira (2009). Qualification of epigenetic and genetic 2nd hits in CDH1 during Hereditary Diffuse Gastric Cancer syndrome progression. Gastroenterology, 136, 2137 - 2148.

Yao-Chi Liu (2006). Mechanisms inactivating the gene for E-cadherin in sporadic gastric carcinomas. World J Gastroenterology, 12(14), 2168 - 2173.

Giovanni Corso (2013). Somatic Mutations and Deletions of the E-Cadherin Gene Predict Poor Survival of Patients With Gastric Cancer. Journal of Clinical Oncology, 31(7).

Yeon-Su Lee (2014). Genomic profile analysis of diffuse-type gastric cancer. Genome Biology, 15, R55.

Jeong Goo Kim (2013). Comprehensive DNA methylation and extensive mutation analyses reveal an association between the CpG island methylator phenotype and oncogenic mutations in cancers. Cancer letters, 330, 30 - 40.

Suriano G (2003). E-cadherin germline missense mutations and cell phenotype: evidence for the independence of cell invasion on the motile capabilities of the cells. Hum Mol Genet, 15; 12(22), 3007 - 3016.

Camargo MC (2012). Sex hormones, hormonal interventions and gastric cancer risk: a meta-analysis. Cancer Epidemiol Biomark Prev, 21(1), 20 - 38.

Kexin Chen (2015). Mutational landscape of gastric adenocarcinoma in Chinese: Implications for prognosis and therapy. Pnas, 112(4), 1107 – 1112.

Cong,D D, Long, V D (2011). Kết quả điều trị carcinom dạ dày tế bào nhẫn. Y học thành phố Hồ chí Minh, 15(1).