KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG NHIỄM HELICOBACTER PYLORI (H.p) TRONG CÁC GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI NHIỄM H.p

Đào Việt Hằng, Vũ Thị Vựng, Ngô Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hảo, Đào Văn Long

Tóm tắt


Việt Nam có tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori (H.p) cao. Tuy nhiên nghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm H.p trong hộ gia đình có người nhiễm Helicobacter pylori còn hạn chế. Nghiên cứu mô tả cắt ngang xác định nhiễm Helicobacter pylori trên 258 gia đình với  696 người đến khám tại phòng khám đa khoa Hoàng Long vì triệu chứng đường tiêu hóa trên từ 10/2017 đến 8/2018. Tình trạng nhiễm Helicobacter pylori xác định bằng test urease (RUT) hoặc test thở C13 hoặc C14 (UBT). Tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori chung 87,5%, tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori ở bố 84,9%, mẹ 84,0%, con trai 92,8% và con gái 90,7%. Tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori ở trẻ < 8 tuổi 98,6% và 8 - 10 tuổi 95,5%. Mức độ nhiễm Helicobacter pylori 100% thành viên trong gia đình chiếm 69,4%. Mức độ nhiễm Helicobacter pylori ở trẻ £ 15 tuổi chưa có sự khác biệt ở các nhóm bố mẹ nhiễm Helicobacter pylori. Tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori trong các gia đình có thành viên nhiễm Helicobacter pylori đến khám vì các triệu chứng đường tiêu hóa trên cao hơn quần thể nền, đặc biệt là ở trẻ em ≤ 10 tuổi.

 

 

 

 

Summary

  HELICOBACTER PYLORI (H.p) INFECTION IN THE FAMILIES OF H.p-INFECTED PATIENTS

Vietnam has a high prevalence of Helicobacter pylori (H.p) infection but there is not much data about the prevalence of infection among members of the same family. A cross-sectional study was conducted from 10/2017 to 08/2018 on 258 families with 696 individuals treated at the Hoang Long clinic for upper gastrointestinal symptoms. H.p infection was established by the rapid urease test (RUT) or the C13or C14urea breath test (UBT). The prevalence of H.p in the population was 87.5%. The prevalence of H.pin fathers, mothers, sons and daughters was 84.9%, 84.0%, 92.8%, and 90.7%, respectively. The prevalences of H.p in childen aged < 8 and 8 - 10 were 98.6% and 95.5%, respectively. The prevalences of H.p in male and female was 88.3% and 86.8%, respectively. 69.5% of the families had all members infected with H.p. There was no difference in H.p infection in children aged ≤ 15 among groups of parents. The study indicates that the prevalence of H.p infection in families of H.p infected patients with upper gastrointestinal symptoms was higher than the general population, especially in children aged ≤ 10.


Từ khóa


Helicobacter pylori, hộ gia đình

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


Đào Văn Long (2014). Vi khuẩn Helicobacter pylori. Bài tiết acid dịch vị và bệnh lý liên quan. Nhà Xuất bản Y học, 105 - 136.

Vũ Văn Khiên, Hồ Đăng Quý Dũng, Trần Thanh Bình và cộng sự (2017). Tần suất nhiễm Helicobacter pylori và bệnh lý dạ dày ở người dân tộc thiểu số Việt Nam. Báo cáo Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành Tiêu hóa gan mật năm 2017.

Lê Thọ, Nguyễn Văn Bàng, Hoàng Minh Hằng và cộng sự (2012). Nhiễm Helicobacter pylori trên trẻ em từ 6 tháng đến 15 tuổi tại các dân tộc Tây Nguyên. Tạp chí Nghiên cứu Y học, 80(3), 17 - 21.

Phan Tấn Tài, Huỳnh Chí Hùng (2017). Tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori trên bệnh nhân nội soi dạ dày tá tràng tại bệnh viện đa khoa Phú Tân. Báo cáo Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành Tiêu hóa gan mật năm 2017.

P Malfertheiner, F Megraud, CAO’Morain, J P Gisbert et al (2016). On behalf of the European Helicobacter and Microbiota Study Group and Consensus pane). Management of Helicobacter pylori infection the Maastricht V/Florence Consensus Report. Gut Online First, published on October (5).

James K.Y.Hooi, Wan Ying Lai, Wee Khoon Ng et al (2017). Global prevalence of Helicobacter pylori infection: Systematic review and meta-analysis. Gastroenterology; 153, 420 - 429

Mazen Ferwana, Imad Abdulmajeed, Ali Alhajiahmed et all (2015). Accuracy of urea breath test in Helicobacter pylori infection: Meta-analysis. World J Gastroenterol, 21(4), 1305 - 1314.

Nguyễn Minh Sơn (2000). Xét nghiệm Helicobacter pylori trong nội soi tiêu hóa. Tạp chí Y học thực hành, 4, 54 - 55.

Bùi Tùng Hiệp, Hồ Thị Thúy Linh (2005). So sánh kết quả của thử nghiệm Pylori test với kỹ thuật PCR trong chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori. Tạp chí dược học, 5, 25 - 27.

Palanduz A, Erdem L, Cetin B.D et al(2018). Helicobacter pylori infection in family members of patients with gastrodudenal symtoms. A cross-sectional analytical study. Sao Paulo Med J, 136(3) 222 - 227.

Dowsett s.a, Archila L, Segreto V.A et al (1999). Helicobacter pylori infection in indigenous families of central America: Serostatus and Oral and Fingernail Carriage. Journal of Clinical Microbiology, 37(8), 2456 - 2460.

Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Vân Hồng, Đào Văn Long và cộng sự (2018). Kết quả phát hiện Helicobacter pylori bằng phương pháp Urea breath test ở trường hợp có test nhanh Urease âm tính. Tạp chí Y học thực hành, 8(1074), 51 - 54.