HIỆU QUẢ CỦA TIÊM BOTULINUM NHÓM A (DYSPORT®) KẾT HỢP VỚI PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LÊN CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG CHI DƯỚI Ở TRẺ BẠI NÃO THỂ CO CỨNG

Nguyễn Văn Tùng, Cao Minh Châu, Trịnh Quang Dũng, Trương Thị Mai Hồng

Tóm tắt


Co cứng bàn chân ngựa là biểu hiện phổ biến và thường kết hợp với co cứng, co rút nhóm cơ sinh đôi và cơ dép ở trẻ bại não thể co cứng. Điều trị nhằm giảm gấp quá mức bàn chân, do đó cải thiện chức năng vận động và tư thế. Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả tiêm Botulinum nhóm A kết hợp với phục hồi chức năng lên chức năng vận động chi dưới ở trẻ bại não thể co cứng. 140 trẻ bại não thể co cứng từ 2 tuổi đến 12 tuổi vào điều trị tại khoa Phục hồi Chức năng, Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 12 năm 2017 được tuyển chọn vào nghiên cứu và chia vào hai nhóm. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở thời điểm sau can thiệp 12 tháng, trung bình điểm MAS cơ sinh đôi và cơ dép ở nhóm can thiệp giảm 1,39 ± 0,63 điểm (p < 0,01); tầm vận động thụ động khớp cổ chân tăng 16,66 ± 11,990 (p < 0,01), trong khi nhóm chứng (phục hồi chức năng đơn thuần), trung bình điểm MAS giảm 0,15 ± 0,340 (p < 0,01); trung bình tầm vận động thụ động khớp tăng 3,10 ± 7,380 (p < 0,01). Nhóm can thiệp cho thấy cải thiện điểm MAS cơ sinh đôi dép và tầm vận động thụ động khớp cổ chân ở thời điểm sau can thiệp 12 tháng tốt hơn so với tập PHCN đơn thuần (p < 0,01). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy việc kết hợp tiêm Botulinum nhóm A (Dysport) với phục hồi chức năng làm giảm độ co cứng cơ gấp cổ chân và cải thiện rõ rệt lên chức năng vận động chi dưới ở trẻ bại não thể co cứng.

 

 

 

 

Summary

EFFECT OF BOTULINUM TOXIN TYPE A (DYSPORT®) INJECTION COMBINED WITH REHABILITATION THERAPY ON LOWER LIMB MOTOR FUNCTION IN CHILDREN WITH SPASTIC CEREBRAL PALSY

Spastic equinus foot is a common deformity and is often associated with spasticity in the gastrosoleus muscle complex in children with spastic cerebral palsy. Treatment is targeted in reducing excessive plantarflexion, thereby improving gait and motor function. The aim of this study was to evaluate the effect of Botulinum toxin type A injection combined with rehabilitation on lower limb motor function in children with spastic cerebral palsy. 140 children with spastic cerebral palsy aged 2 to 12 years old were recruited from the Rehabilitation Department of National Children’s Hospital from December 2015 to December 2017 and divided into two groups. The mean of MAS score decreased significantly after 12 months in the Botulinum toxin type A (Dysport®)- Injection plus rehabilitation group by 1.39 ± 0.63 (p < 0.01). Passive ankle range of motion (PROM) improved by 16.66 ± 11.990 (p < 0.01), while the mean of MAS scores in the control group (rehabilitation alone) decreased by 0.15 ± 0.34(p < 0.01). Ankle-PROM improved by 3.10 ± 7.380 (p < 0.01). The combined group showed a significantly greater decrease in the degree of gastrosoleus muscle tone (MAS scores), and improved passive ankle range of motion compared to the rehabilitation-only group after 12 months of treatment (p < 0.01). Our study demonstrated that the effect of Botulinum toxin type A (Dysport®)- Injection combined with rehabilitation significantly improved muscle tone, and lower limb motor function in children with spastic cerebral palsy.


Từ khóa


Bại não thể co cứng, Botulinum nhóm A, co cứng bàn chân ngựa

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


Ackman, J.D (2005). Comparing botulinum toxin A with casting for treatment of dynamic equinus in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol, 47(9), 620 - 627.

Koman, L.A (1993). Management of cerebral palsy with botulinum-A toxin: preliminary investigation. J Pediatr Orthop, 13(4), 489 - 495.

Bohannon, R.W., M.B. Smith (1987). Interrater reliability of a modified Ashworth scale of muscle spasticity. Phys Ther, 67(2), 206 - 207.

Camargo, C.H.F (2009). Botulinum toxin type A in the treatment of lower-limb spasticity in children with cerebral palsy. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 67, 62 - 68.

Joung Lee, S (2011). The Effect and Complication of Botulinum Toxin Type A Injection with Serial Casting for the Treatment of Spastic Equinus Foot, 35, 344 - 353.

Trịnh Quang Dũng, Nguyễn Hữu Chút (2014). Đánh giá kết quả phục hồi chức năng bại não thể co cứng bằng tiêm Dysport (Botulinum Toxin Type A) và các biện pháp phối hợp. Tạp chí Y học Thực hành, 912, 58 - 61.

Tedroff, K (2009). Long-term effects of botulinum toxin A in children with cerebral palsy, 51, 120 - 127.

Samizadeh, S., K. De Boulle (2018). Botulinum neurotoxin formulations: overcoming the confusion. Clin Cosmet Investig Dermatol, 11, 273 - 287.

Koog, Y.H. and B.I. Min (2010). Effects of botulinum toxin A on calf muscles in children with cerebral palsy: a systematic review. Clin Rehabil, 24(8), 685 - 700.

Bottos, M (2003). Botulinum toxin with and without casting in ambulant children with spastic diplegia: a clinical and functional

assessment. Dev Med Child Neurol, 45(11), 758 - 762.