SO SÁNH HIỆU QUẢ XỬ TRÍ TỤT HUYẾT ÁP CỦA PHENYLEPHRINE VÀ EPHEDRINE Ở SẢN PHỤ ĐƯỢC GÂY TÊ TỦY SỐNG ĐỂ MỔ LẤY THAI

Trần Minh Long, Nguyễn Quốc Kính

Tóm tắt


Nghiên cứu quan sát mô tả cắt ngang có so sánh giữa hai nhóm. Đối tượng nghiên cứu là 140 sản phụ sản phụ có chỉ định gây tê tuỷ sống để mổ lấy thai tại Khoa Sản phụ và Khoa Gây mê Hồi sức - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2018, nhóm I gồm 70 sản phụ sử dụng phenylephrine và nhóm II gồm 70 sản phụ sử dụng ephedrine để xử trí tụt huyết áp ở sản phụ được gây tê tuỷ sống để mổ lấy thai. Tất cả trẻ mổ đẻ ra sống, không có tai biến gây mê và phẫu thuật. Đối tượng nghiên cứu được xử trí tụt huyết áp sử dụng phenylephrine hoặc ephedrine theo liều qui chuẩn và truyền dịch, theo dõi SVR, CO, SV,CI, HA, SpO2, ECG,… trên monitor Niccomo. Đánh giá hiệu quả xử trí tụt huyết áp, chỉ số Apgar sơ sinh, khí máu cống rốn, các biến chứng trong và sau mổ. Kết quả cho thấy phenylephrine và ephedrine đều có hiệu quả trong xử trí tụt huyết áp khi gây tê tuỷ sống để mổ đẻ, không gây ảnh hưởng có hại đến trẻ sơ sinh. Nhưng nhóm phenylephrine có pH cuống rốn (pH = 7,34) cao hơn nhóm ephedrine (pH = 7,29) với khác biệt có ý nghĩa; HCO3- nhóm I cao hơn HCO3- nhóm II. Điểm Apgar = 10 sau 5 phút tương đương nhau giữa hai nhóm.

 

 

 

 

 

Summary

COMPARING HYPOTENSION MANAGEMENT EFFECTIVENESS WITH PHENYLEPHRINE AND EPHEDRINE AMONG PREGNANTS UNDERGOING C-SECTION USING SPINAL ANESTHESIA  

This was an observational study to compare the effectiveness of phenylephrine and ephedrine in managing hypotension in women who underwent caesarean section using spinal anesthesia at Nghe An Friendship Hospital. A total of 140 women were eligible to be enrolled and agreed to participate into the study and divided into two groups: 70 women having hypotension administered with phenylephrine and other 70 having hypotension administered with ephedrine as regular treatment procedures. Administration of hypotension with phenylephrine or ephedrine is considered standard treatment and often used in the hospital. All infants delivered by caesarean were born alive, without neither any complication of anesthesia nor surgery. Spinal anesthesia was performed with G27 Terumo, a spinal anesthetic consisting of a mixture of heavy weight bupivacaine 8 mg and fentanyl 0.05 mg. Patients were continuously monitored for heart rate, ECG, noninvasive arterial pressure, SpO2, respiration on monitoring philips; CO, CI, and SVR with non-invasive hemodynamic systems. We managed blood pressure and monitor the changes of SVR, CO, and SVR with fluid infusion, using phenylephrine or ephedrine in standard doses. We evaluated the management of hypotension, neonatal apgar scores, umbilical cord blood gas, and complications during the procedure and during postoperative follow-up. Phenylephrine and ephedrine are both effective in the management of hypotension during spinal anesthesia for caesarean section. But the phenylephrine group had a significantly higher umbilical cord pH (pH = 7.34) than the ephedrine group (pH = 7.29). Apgar scores of 10 are similar between two groups.


Từ khóa


gây tê tủy sống (GTTS); cung lượng tim (CO); sức cản hệ thống mạch (SVR); mổ lấy thai, phenylephrine

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


Lin FQ., Qiu MT (2012). Ephedrine versus phenylephrine for the management of hypotension during spinal anesthesia for cesarean section: an updated meta-analysis. CNS Neurosci Ther, 18(7), 591 - 597.

A. J. Butwick., M. O. Columb., B. Carvalho (2018). Preventing spinal hypotension during caesarean delivery: what is the latest?. British Journal of Anaesthesia, p.1 of 4 doi:10.1093/bja/aeu 267.

Dr Warwick Ngan Kee., Dr Robert Dyer (2016). p.2-3 :http://bja.oxfordjournals.org; British Journal of Anaesthesia.

Warwick D., Ngan Kee (2004). Prophylactic phenylephrine infusion for preventing hypotension during spinal anesthesia for cesarean delivery. Anesth analg, 98, 815 - 821.

Mercier FJ., Riley ET., Frederickson WL et al (2001). Phenylephrine added to prophylactic ephedrine infusion during spinal anesthesia for elective cesarean section. Anesthesiology, 95, 668 - 674.

Trần Đình Tú (2011). Gây mê và gây tê cho mổ lấy thai. Bài giảng sản phụ khoa tập II. Nhà xuất bản y học, Hà Nội. 251 - 269.

Phạm Lê Hoàn, Nguyễn Đức Lam (2018). Nghiên cứu tác dụng không mong muốn trên mẹ và con của phenylephrin điều trị tụt huyết áp trong gây tê tủy sống để mổ lấy thai. Tạp chí Y học thực hành, Bộ Y tế. 1075 -2018; 258 - 261.