BÁO CÁO CA LÂM SÀNG UNG THƯ TUYẾN GIÁP XÂM LẤN KHÍ QUẢN

Nguyễn Xuân Hậu, Mai Thị Kim Ngân, Lê Văn Quảng

Tóm tắt


Ung thư tuyến giáp xâm lấn đường thở là tình trạng hiếm gặp tuy nhiên tình trạng này gây nguy hiểm đến tính mạng khi u gây bíttắc đường thở và/hoặc chảy máu đường thở. Chúng tôi ghi nhận và báo cáo một trường hợp bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể nhú xâm lấn khí quản gây ho khan, khó chịu vùng cổ, chưa có ho máu hoặc khó thở trên lâm sàng. Bệnh nhân được phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ, vét hạch cổ 2 bên, cắt đoạn khí quản bị xâm lấn, nối ngay mà không cần mở khí quản. Bệnh nhân được rút ống nội khí quản vào ngày thứ 6 sau mổ, ra viện sau 14 ngày hậu phẫu.

 

 

 

 

 

Summary

CASE REPORT: THYROID CANCER INVADING THE TRACHEA

Thyroid cancerinvading the airway is rare but is life-threatening when the tumor narrows the airway or bleeds into the airway. We recorded and reported a case of a patient with papillary thyroid cancer having tracheal invasion, which caused dry cough and neck discomfort, but no hemoptysisor clinical dyspnea. The patient underwent complete thyroid gland surgery, bilateral neck nodal dissection, invasive trachea resection, and immediate closure without tracheostomy. Patient wasextubated on the 6th day after surgery and dischargedon day 14 post-operation.


Từ khóa


Ung thư tuyến giáp, xâm lấn khí quản, cắt khí quản, tạo hình khí quản

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


Bayles S. W., Kingdom T. T., Carlson G. W (1998). Management of thyroid carcinoma invading the aerodigestive tract. Laryngoscope, 108(9), 1402 - 1407.

Andersen P. E., Kinsella J., Loree T. R et al (1995). Differentiated carcinoma of the thyroid with extrathyroidal extension. Am J Surg, 170(5), 467 - 470.

Brauckhoff M., Dralle H. (2009). Cervicovisceral resection in invasive thyroid tumors. Chirurg, 80(2), 88 - 98.

Machens A., Hinze R., Dralle H (2001). Surgery on the cervicovisceral axis for invasive thyroid cancer. Langenbecks Arch Surg, 386(5), 318 - 323.

Kim H., Jung H. J., Lee S. Y et al (2016). Prognostic factors of locally invasive well-differentiated thyroid carcinoma involving the trachea. Eur Arch Otorhinolaryngol, 273(7), 1919 - 1926.

Dang R. P., McFarland D., Le V. H et al (2016). Neoadjuvant Therapy in Differentiated Thyroid Cancer. Int J Surg Oncol, 2016, 3743420.

Howlader N, Noone A, Krapcho M, et al (2017). SEER Cancer Statistics Review, 1975-2014, based on November 2016 SEER data submission, posted to SEER website, April 2017. Bethesda, MD: National Cancer Institute; 2017. Available at: https://seer. cancer.gov/archive/csr/1975_2014/, chủ biên.

Mazzaferri E. L., Jhiang S. M. (1994). Long-term impact of initial surgical and medical therapy on papillary and follicular thyroid cancer. Am J Med, 97(5), 418 - 428.

Emerick G. T., Duh Q. Y., Siperstein A. E et al (1993). Diagnosis, treatment, and outcome of follicular thyroid carcinoma. Cancer, 72(11), 3287 - 3295.

Salvesen H., Njolstad P. R., Akslen L. A et al (1992). Papillary thyroid carcinoma: a multivariate analysis of prognostic factors including an evaluation of the p-TNM staging system. Eur J Surg, 158(11-12), 583 - 589.

McCaffrey T. V., Bergstralh E. J., Hay I. D (1994). Locally invasive papillary thyroid carcinoma: 1940 - 1990. Head Neck, 16(2), 165 - 172.

Ross Micdihael. Histology a text and atlas (5th ed.). Wojciech Pawlina. p. 617.

Shin D. H., Mark E. J., Suen H et al (1993). Pathologic staging of papillary carcinoma of the thyroid with airway invasion based on the anatomic manner of extension to the trachea: a clinicopathologic study based on 22 patients who underwent thyroidectomy and airway resection. Hum Pathol, 24(8), 866 - 870.

Nishida T., Nakao K., Hamaji M. (1997). Differentiated thyroid carcinoma with airway invasion: indication for tracheal resection based on the extent of cancer invasion. J Thorac Cardiovasc Surg, 114(1), 84 - 92.

Bilimoria K. Y., Zanocco K., Sturgeon C (2008). Impact of surgical treatment on outcomes for papillary thyroid cancer. Adv Surg, 42, 1 - 12.