Tạp chí Nghiên cứu Y học - số 4 năm 2014 (Tải Mục lục tại đây)

Mục lục

Công trình nghiên cứu

PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN GEN F8 VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI LÀNH MANG GEN BỆNH TRONG PHẢ HỆ GIA ĐÌNH MỘT BỆNH NHÂN HEMOPHILIA A PDF
Bùi Thị Thu Hương, Trần Huy Thịnh, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Đức Hinh, Tạ Thành Văn, Trần Thị Oanh, Trần Vân Khánh
CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH BỆNH α THALASSEMIA PDF
Ngô Diễm Ngọc, Lý Thị Thanh Hà, Ngô Thị Tuyết Nhung, Trần Danh Cường, Trần Thị Thanh Hương
GIÁ TRỊ CỦA DẤU ẤN ACID HOMOVANILLIC VÀ ACID VANILLYLMANDELIC NƯỚC TIỂU TRONG CHẨN ĐOÁN U NGUYÊN BÀO THẦN KINH PDF
Trần Thị Chi Mai, Nguyễn Thu Hiền, Phùng Tuyết Lan
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG SƠ SINH DO ĐỘT BIẾN GEN KCNJ11 VÀ ABCC8 BẰNG SULFONYLUREAS PDF
Cấn Thị Bích Ngọc, Vũ Chí Dũng, Nguyễn Thị Hoàn
DI TRUYỀN PHÂN TỬ, TƯƠNG QUAN KIỂU GEN - KIỂU HÌNH CỦA BỆNH CƯỜNG INSULIN BẨM SINH PDF
Đặng Ánh Dương, Vũ Chí Dũng, Cấn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Phú Đạt, Trần Minh Điển
LIÊN QUAN GIỮA SjvO2TRƯỚC PHẪU THUẬT VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG PDF
Nguyễn Thu Ngân, Nguyễn Hữu Tú
ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP GIẢM ĐAU SAU MỔ QUA CATHETER NGOÀI MÀNG CỨNG LÊN PHỤC HỒI NHU ĐỘNG RUỘT Ở BỆNH NHÂN SAU MỔ PDF
Nguyễn Hữu Tú, Nguyễn Thị Hằng
SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ HBsAg HUYẾT THANH TRONG DỰ BÁO ĐÁP ỨNG VIRUS Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN B MẠN TÍNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG TENOFOVIR PDF
Nguyễn Thị Hoa, Trần Ngọc Ánh
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CẦM MÁU CỦA TERLIPRESSIN TRONG ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO VỠ GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN PDF
Mai Duy Tôn, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Đạt Anh
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BOTULINUM A TRONG ĐIỀU TRỊ CO QUẮP MI VÔ CĂN DỰA THEO THANG PHÂN LOẠI JANKOVIC PDF
Hà Thị Thu Hà, Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Ngọc Chung, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Duy Anh, Phạm Trọng Văn
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ BỆNH CO THẮT TÂM VỊ: KINH NGHIỆM QUA 10 NĂM THEO DÕI TẠI KHOA PHẪU THUẬT TIÊU HÓA BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC PDF
Đỗ Trường Sơn
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT THỰC QUẢN KHÔNG MỞ NGỰC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN PDF
Đỗ Mai Lâm, Đỗ Trường Sơn
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ 296 TRƯỜNG HỢP THOÁT VỊ CƠ HOÀNH BẨM SINH BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC PDF
Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thanh Tú
MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH THÁI THÂN RĂNG VỚI TÌNH TRẠNG CHEN CHÚC RĂNG TRÊN CUNG HÀM PDF
Hoàng Việt Hải, Tống Minh Sơn
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÁC DỤNG PHỤ CỦA METHOTREXAT TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG PDF
Nguyễn Thị Tuyến, Trần Hậu Khang
GIÁ TRỊ CỦA LUPUS BAND TEST TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG PDF
Vũ Nguyệt Minh, Trần Hậu Khang
FINGOLIMOD GIẢM XƠ DA TRÊN CHUỘT XƠ CỨNG DA BỞI TĂNG TẾ BÀO T ĐIỀU HÒA VÀ GIẢM BỘC LỘ CYTOKIN Th2 PDF
Lê Hữu Doanh, Trần Hậu Khang
TÁC DỤNG GIẢM ĐAU VÀ ĐIỀU TRỊ BÍ ĐÁI CỦA ĐIỆN CHÂM BỆNH NHÂN SAU MỔ TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÂU TRIỆT MẠCH PDF
Tạ Đăng Quang, Lê Thành Xuân
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA CỐM TAN “TIÊU PHÌ LINH” TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG RỐI LOẠN LIPID MÁU NGUYÊN PHÁT PDF
Hà Thị Thanh Hương, Nguyễn Nhược Kim, Nguyễn Thị Vân Anh
MỐI LIÊN QUAN GIỮA SỰ THAY ĐỔI CỦA SjvO2 VỚI CÁC GIAI ĐOẠN PHẪU THUẬT MÁU TỤ TRONG SỌ Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG PDF
Nguyễn Thu Ngân, Nguyễn Hữu Tú