Tạp chí nghiên cứu Y học - Số 2 năm 2017

Mục lục

Công trình nghiên cứu

HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SẸO LÕM SAU TRỨNG CÁ BẰNG RADIOFREQUENCY (RF) VI ĐIỂM XÂM NHẬP PDF
Nguyễn Thị Kim Cúc, Phạm Thị Lan
TÌNH HÌNH NHIỄM NẤM MÁU TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI TỪ THÁNG 1/2016 ĐẾN THÁNG 10/2016 PDF
Nguyễn Nhị Hà, Phạm Hồng Nhung
SO SÁNH HIỆU QUẢ CO HỒI TỬ CUNG VÀ ẢNH HƯỞNG TIM MẠCH CỦA CARBETOCIN VÀ OXYTOCIN TRONG MỔ LẤY THAI PDF
Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Thọ Trường, Trần Thị Kiêm

Bài tổng quan

ĐIỆN SINH LÝ THẦN KINH TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH XƠ CỘT BÊN TEO CƠ PDF
Bùi Mỹ Hạnh, Nguyễn Công Hoan, Lê Quốc Việt