Tạp chí nghiên cứu Y học - Số 4 năm 2017

Mục lục

Công trình nghiên cứu

MỨC ĐỘ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN THƯỜNG GẶP GÂY NHIỄM TRÙNG DA VÀ MÔ MỀM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI PDF
Vũ Ngọc Hiếu, Phạm Hồng Nhung
BÁO CÁO LOẠT CA BỆNH TRÀN KHÍ TRUNG THẤT TỰ PHÁT ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG PDF
Nguyễn Kim Cương, Lê Tuấn Long
MỨC ĐỘ NHẠY CẢM VỚI KHÁNG SINH CỦA CÁC TRỰC KHUẨN GRAM ÂM PHÂN LẬP TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC BỆNH VIỆN BẠCH MAI PDF
Phạm Hồng Nhung, Đào Xuân Cơ, Bùi Thị Hảo