Quay trở lại chi tiết bài báo 1. Xác định hiệu quả phối hợp hai carbapenem in vitro trên các chủng K. Pneumoniae sinh carbapenemase Download Download PDF