Quay trở lại chi tiết bài báo 35. Giá trị của real-time pcr đa mồi trong xác định căn nguyên nhiễm trùng đường hô hấp dưới cộng đồng Download Download PDF