Quay trở lại chi tiết bài báo 7. Vai trò tiên lượng của điểm Child-Pugh trên bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan điều trị bằng Sorafenib Download Download PDF