Quay trở lại chi tiết bài báo Tác nhân ngộ độc và các mối liên quan ở bệnh nhân ngộ độc cấp có tổn thương thận Download Download PDF