Quay trở lại chi tiết bài báo Một số ảnh hưởng trên chức năng thất trái ở các bệnh nhân ghép tế bào gốc điều trị bệnh máu ác tính Download Download PDF