Quay trở lại chi tiết bài báo Tan máu cấp do Ceftriaxone: Biến chứng nặng đe dọa tính mạng Download Download PDF