Quay trở lại chi tiết bài báo 15. Tình hình kháng kháng sinh của một số vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện E năm 2023 Download Download PDF