Quay trở lại chi tiết bài báo Xác định đột biến trên một số exon của gen SCN5A ở bệnh nhân mắc hội chứng Brugada Download Download PDF