Quay trở lại chi tiết bài báo 19. Tác dụng hạ glucose máu của giảo cổ lam quả dẹt trên chuột nhắt đái tháo đường typ 2 Download Download PDF