Quay trở lại chi tiết bài báo 22. Đánh giá hiệu quả giảm đau của hỗn hợp sufentanil và midazolam sau phẫu thuật lớn vùng hàm mặt Download Download PDF