Quay trở lại chi tiết bài báo 3. Xác định đột biến điểm trên gen PARK2 ở bệnh nhân Parkinson bằng kỹ thuật giải trình tự gen Download Download PDF