Quay trở lại chi tiết bài báo 11. So sánh kết quả của ba kỹ thuật lấy huyết khối lần đầu cho tắc mạch lớn tuần hoàn trước Download Download PDF