[1]
Thiết, N.B., Tiến, N.V. và Du, V.V. 2022. 16. Kết quả trong phẫu thuật của phương pháp nong vòi tử cung qua nội soi trên bệnh nhân vô sinh. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 156, 8 (tháng 8 2022), 130-139. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.1015.