[1]
Hà , N.T.T. và Tú, N.T.T. 2022. 12. Tác dụng điều trị viêm quanh khớp vai đơn thuần của bài thuốc “Cát căn gia truật ý dĩ nhân thang” . Tạp chí Nghiên cứu Y học. 158, 10 (tháng 10 2022), 94-102. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v158i10.1031.