[1]
Hoa, N.Q. 2022. 22. Hiệu quả cải thiện thang điểm blatt - kupperman và triệu chứng y học cổ truyền của lưỡng địa thang trên bệnh nhân rong kinh giai đoạn tiền mãn kinh thể âm hư huyết nhiệt. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 158, 10 (tháng 10 2022), 178-186. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v158i10.1068.