[1]
Nga, N.T.Q., Sơn, Đào T.T., Trang, V.T.H., Nguyên, P.T. và Anh, L.T. 2022. 37. Báo cáo ca bệnh: Hội chứng chèn ép khoang ở trẻ sơ sinh. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 156, 8 (tháng 8 2022), 311-316. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.1080.