[1]
Trang, L.T.Q. , Thảo, B.T.H. , Phúc, Đỗ G. và Hải, H.B. 2023. 11. Giá trị của thang điểm Hestia và sPESI trong tiên lượng tử vong 30 ngày ở bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 160, 12V1 (tháng 1 2023), 69-76. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1094.