[1]
Tú, N.T.T. và Vân, N.T.T. 2023. 33. Tác dụng giảm đau và co hồi tử cung của “Cao lỏng Sinh hóa” trên sản phụ sau đẻ thường. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 160, 12V1 (tháng 1 2023), 254-263. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1114.