[1]
Hương, H.T.T. và Tuấn, N.V. 2023. 13. Đặc điểm lâm sàng rối loạn giấc ngủ ở người bệnh sử dụng chất kích thích dạng amphetamine. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 160, 12V1 (tháng 1 2023), 87-96. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1119.