[1]
Nga, N.T.Q. , Hiền, Đào T. , Nguyên, P.T. , Hà, L.T. và Hà, N.T. 2023. 23. Bước đầu đánh giá hiệu quả của phương pháp lọc máu liên tục tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 160, 12V1 (tháng 1 2023), 175-181. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1129.