[1]
Ân, T.T. , Hoa, P.N. và Lan, H.P.T. 2023. 18. Hội chứng chuyển hóa và độ nặng thoái hóa khớp gối theo giai đoạn X-quang ở người trên 40 tuổi. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 160, 12V1 (tháng 1 2023), 127-136. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1131.