[1]
Thảo, N.T. và Liệu, N.V. 2023. 26. Đặc điểm lâm sàng động kinh ở người bệnh có teo hồi hải mã trên cộng hưởng từ thường quy ở Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 160, 12V1 (tháng 1 2023), 198-205. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1169.