[1]
Trang, Đỗ T. Đài . và Thương, N.H. 2023. 39. Sốt kéo dài sau COVID-19 liên quan đến nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn (CAPA): Báo cáo ca bệnh. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 160, 12V1 (tháng 1 2023), 314-321. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1184.