[1]
Ngà, T. Đỗ V. , Sơn, L.V. , Hùng, Đặng T. và Long, N.K. 2023. 29. Kết quả phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng toàn bộ một bên sử dụng hai vạt chữ Z nhỏ đảo ngược. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 160, 12V1 (tháng 1 2023), 220-227. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1223.