[1]
Xuân, B.T. , Ngọc, T.M. , Hà, T.T. và Hiên, Đặng T.T. 2023. 34. Nghiên cứu tác dụng điều trị viêm loét dạ dày của cao chiết lá Sanchezia nobilis Hook.F trên thực nghiệm. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 160, 12V1 (tháng 1 2023), 264-275. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1225.