[1]
Thành, N.T. và Dũng, V.C. 2021. Đặc điểm lâm sàng, hóa sinh và một số nguyên nhân hạ canxi máu nặng ở trẻ bú mẹ . Tạp chí Nghiên cứu Y học. 140, 4 (tháng 6 2021), 8-13. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.124.