[1]
Hằng, Đào V. , Trang, T.T.T. và Huế, L.T.M. 2021. Liên quan giữa nồng độ Pepsin trong nước bọt với kết quả nội soi và mô bệnh học ở bệnh nhân có triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 140, 4 (tháng 6 2021), 109-118. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.139.