[1]
Quỳnh, T.A., Lâm, B.V. , Long, L.H. , Kiên, H.H. , Hiền, P.D. và Dung, L.T. 2023. 40. Phẫu thuật nội soi hỗ trợ điều trị nang trực tràng đôi: Báo cáo ca bệnh. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 160, 12V1 (tháng 1 2023), 336-339. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1398.