[1]
Xuân, Đặng T. 2021. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân tăng áp lực thẩm thấu do ngộ độc cấp. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 140, 4 (tháng 6 2021), 127-134. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.141.