[1]
Hưng, Đoàn Q. , Giang, L.M. , Minh, P.V. , Vân, H.T.H., Tác, P.V. , Liên, N.T.K. , Nam, .N.H. , Hảo, T.T. , Mai, P.P. , Hà, H.T.T. , Hoàng, Đào V. và Hường, N.T.T. 2021. Thực trạng nhân lực bác sĩ và kỹ thuật viên chuyên ngành phục hồi chức năng làm việc tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện ở các vùng sinh thái. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 140, 4 (tháng 6 2021), 211-219. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.151.