[1]
Bình, N.T., Quỳnh, T.T.N. , Thuỷ, H.T. , Thắm, N.T. và Anh, N.H. 2021. Probiotic dạng bào tử lợi khuẩn Bacillus đa chủng nồng độ cao hỗ trợ điều trị viêm ruột mạn tính. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 140, 4 (tháng 6 2021), 220-229. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.152.