[1]
Đức, T.M. và Phương, P.T.M. 2023. 5. Hiệu quả điều trị hạt cơm lòng bàn tay, bàn chân bằng laser CO2 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 168, 7 (tháng 8 2023), 35-43. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v168i7.1724.