[1]
Anh, N.N. , Duy, P.T. và Nhung, P.H. 2023. 10. Xác định hiệu quả kháng khuẩn của ceftolozane/tazobactam với các chủng Pseudomonas aeruginosa tại Bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 168, 7 (tháng 8 2023), 86-93. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v168i7.1731.