[1]
Khải, T.Q. , Phương, N.M. , Vân, P.H. , Quân, P.M. , Như, T.T.H. , Trí, N. Đức ., Huy, N.B.T. , Cường, N.M. , Nguyên, L.T. , Hưng, N.H.T. và Vi, T.V. 2023. 20. So sánh hai thang điểm Vesikari và Clark trong đánh giá mức độ nặng tiêu chảy cấp do rotavirus. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 168, 7 (tháng 8 2023), 179-187. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v168i7.1807.